در حال حاضر فیلم های مقدماتی پرورش در پوشه اول یعنی "مقدمه" بارگذاری شده است و بارگذاری فیلم های آموزشی بصورت گام به گام از اردیبهشت ماه آغاز میشود.

مقدمه: نگاهی اجمالی به پرورش جوجه و نیمچه

مسایل فنی در پرورش مرغ

1,342 بازدید
30 2
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 2 سال قبل

رطوبت و دمای سالن مرغداری

1,153 بازدید
29 0
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 2 سال قبل

نور سالن مرغداری

1,060 بازدید
28 1
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 2 سال قبل

تهویه سالن مرغ

1,007 بازدید
27 2
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 2 سال قبل

پرورش مرغ گوشتی

952 بازدید
27 1
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 2 سال قبل

ورود جوجه مرغ به سالن

1,030 بازدید
32 1
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 2 سال قبل

آماده سازی سالن مرغ گوشتی

898 بازدید
32 0
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 2 سال قبل
جزئیات
3,499 بازدید
7 فیلم

فیلمهای مرتبط با پرورش مرغ گوشتی

 


 

  نقشه سایت   قوانین و مقررات سایت     تعرفه تبلیغات     درباره ما   تماس با ما    ثبت شکایات و پیشنهادات   

 


مجوزها و همکاریها

 

                

شبکه اجتماعی پرورش دهندگان