در حال حاضر فیلم های مقدماتی پرورش در پوشه اول یعنی "مقدمه" بارگذاری شده است و بارگذاری فیلم های آموزشی بصورت گام به گام از اردیبهشت ماه آغاز میشود.

مقدمه: نگاهی اجمالی به پرورش جوجه و نیمچه

مسایل فنی در پرورش مرغ

1,028 بازدید
29 2
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 1 سال قبل

رطوبت و دمای سالن مرغداری

905 بازدید
28 0
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 1 سال قبل

نور سالن مرغداری

753 بازدید
27 1
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 1 سال قبل

تهویه سالن مرغ

747 بازدید
26 2
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 1 سال قبل

پرورش مرغ گوشتی

737 بازدید
26 1
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 1 سال قبل

ورود جوجه مرغ به سالن

760 بازدید
31 1
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 1 سال قبل

آماده سازی سالن مرغ گوشتی

675 بازدید
31 0
جزئیات
توسط مهدی سلیمانی 1 سال قبل
جزئیات
3,056 بازدید
7 فیلم

فیلمهای مرتبط با پرورش مرغ گوشتی

 


 

  نقشه سایت   قوانین و مقررات سایت     تعرفه تبلیغات     درباره ما   تماس با ما    ثبت شکایات و پیشنهادات   

 


مجوزها و همکاریها

 

                

شبکه اجتماعی پرورش دهندگان